Po sledeh razboritega gamsa

Uporaba aplikacije Creative Writer, ki jo zaenkrat lahko preizkusite na iPad in iPhone mobilnikih, nas konceptualno gledano povrne v dvajseta leta 20. stoletja, ko so dadaisti razstavljali besedne člene svojih pesmi in iz klobuka vlekli njihove dele ter jih ponovno sestavljali v navidez nesmiselno celoto. Stoletje zatem nam taisti proces omogoča domiselna spletna aplikacija, ki je zasnovana tako, da nam ob sestavljanju teksta ponuja besede, ki se v določenem knjižnem žanru največkrat ponovijo. Uporabnik tako lahko izbira med devetimi žanri in s pomočjo „tapkanja“ po priročni tipkovnici zelo hitro sestavlja besedilo na podlagi ponujenih besednih asociacij, ki jih s pomočjo cikličnih grafov repetativno ustvarja inteligentni računalniški algoritem. Ali povedano z drugimi besedami: aplikacija nam omogoča, da kaos, ki se nahaja v nezavednem posameznika in v kolektivnem nezavednem kibernetske kulture (ki nevronsko mrežo posameznika povezuje z nevronsko mrežo kolektivnega spomina, ki ga predstavljajo do danes zbrana knjižna dela), postane organiziran po načelih in principih, po katerih se tvori govorica sanj in rojevajo lucidne ideje.

Znana psihoanalitika S. Freud in J. Lacan sta v prvi polovici 20. st. zatrjevala, da lahko s pomočjo tehnike prostih asociacij, katerim je izpostavljen pacient pri analizi, človek o sebi izve veliko več kot bi s pomočjo zavestne „predelave“ podatkov, saj nezavedno pri tem „na stežaj odpre svoja vrata“ in nam omogoči, da se skozi na videz nesmiselne besedne zveze pokažejo najgloblji strahovi in travme. Prav zato sta prisegala, da je tovrstna tehnika najbolj učinkovito in katarzično sredstvo, s pomočjo katerega lahko spoznamo delovanje našega psihološkega aparata in na kreativen način soustvarjamo življenje. Če so se dadaisti in kasneje nadrealisti posluževali asociativnega avtomatskega pisanja zaradi nestrinjanja z racionalno logiko kapitalističnega sistema in načrtno ustvarjene prve svetovne vojne, in so umetniki 20. st. s pomočjo fragmentirane „cut-up“ tehnike ter tehnike prostih asociacij postavili sodobno umetnost na povsem nove konceptualne temelje, se dandanašnji uporabnik medmrežja bolj kot kdajkoli prej zaveda pomena inovativnih spletnih aplikacij, ki razbijajo ustaljene vzorce stvarnosti in ponujajo njeno dekonstrukcijo skozi izvirne in kreativne rešitve.

Creative Writer s ponujeno zalogo besednih vzorcev iz literature motivira uporabnika z vzbujanjem njegovega lastnega jezikovnega znanja in zato po vsebinski plati „ne odkriva tople vode“, temveč jo zgolj „napelje na svoj mlin“, medtem ko po tehnični plati predstavlja inovativno tehnološko strategijo, s katero si pri pisanju lahko pomagajo tako izkušeni pisatelji kot tudi pisci, ki se šele preizkušajo v različnih tehnikah in žanrih pisanja. Aplikacija vzpodbudi uporabnika, da se „priklopi“ na isto frekvenco, na kateri se nahaja njegov jezikovni aparat ter se odloči kako bo ponujene sugestije v podobi eno- ali večzložnih besed najbolje uporabil. Ali bo pri tem vklopil zavest ali se bo zgolj prepustil „naključnemu“ nezavednemu motivu, je v celoti stvar njegove izbire. Četudi se uporabniku dozdeva, da se na premišljen in zavesten način loteva uporabe besed na posebej za to zasnovani tipkovnici, ki po na videz naključnem algoritmu izpisuje asociativni niz simbolov, so zaporedja simbolov sama po sebi nezavednega značaja.

Uporabniki aplikacije Creative Writer bodo v vsakem primeru presenečeni kakšna domiselna dela lahko nastanejo, če se prepustijo miselnim vzorcem, ki jih hrani zakladnica več tisoč izbranih knjižnih del. Te je programer razstavil na informacijske drobce in jih na novo združil v besedne člene, ki so povezani na osnovi verjetnostne logike. Aplikacija Creative Writer je naredila korak naprej od postmoderne umetnosti, ki je s pomočjo recikliranja klasičnih del in del moderne dobe izvedla „kopernikanski obrat“, ki se je pokazal v novodobnem konceptualizmu, saj je dekonstrukcijo in rekonstrukcijo knjižnih del priredila v pragmatične namene – s pomočjo mobilne aplikacije ste lahko že v nekaj sekundah v središču „brain storminga“, ki vam postreže s kreativnimi idejami, na katere prej še pomislili niste. Mobilna aplikacija Creative Writer je nedvomno zanimiva tako za pisce daljših in krajših tekstov, srednješolce, ki se preizkušajo v pisanju izvirnih esejev kot tudi za tekstopisce oglasnih sporočil in glasbenih besedil – nenazadnje so se tovrstnega skladanja, ki temelji na tehniki prostih asociacij, posrečeno lotili že David Bowie, Kurt Cobain in skupina Radiohead.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>